Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


info:hoofdpagina

Algemene Info

NB: Deze pagina is nog in aanmaak, is dus niet compleet en kan fouten bevatten. voor info zie ook onze webpagina

Stichting De Jonge Onderzoekers Nijmegen (DJO) is op 27 april 1973 opgericht met als doelstelling jeugd in contact te brengen met techniek en jongeren vanaf 8 jaar als doelgroep. Zeker in het begin waren dit vooral jongens.

Om te voldoen aan de vraag voor een aparte groep voor meisjes om de drempel te verlagen om met techniek aan de slag te gaan is in 198x Technika 10 in het leven geroepen. Niet lang daarna is ook de Frutselhoek voor kinderen van 4-8 van start gegaan. Hierbij is de organisatie verder gegaan onder de naam Technisch Creatief Centrum Nijmegen als overkoepelend orgaan voor De Jonge Onderzoekers, Technika 10 en De Frutselhoek

De Jonge Onderzoekers

De Jonge Onderzoekers, het oudste deel en oorsprong van het TCCN, richt zich op jongeren vanaf 8 jaar. Hierbij wordt in principe geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Hierbij kan men zich met vele technieken bezig houden:

  • Houtbewerking
  • Metaalbewerking
  • Computer
  • Electronica
  • Fotografie
  • Glasbwerken

Vanaf 8 jaar kan men terecht bij de Basis groepen waar algemene vaardigheden met de bovenstaande technieken opgedaan kunnen worden. Zij zullen in een jaar tijd met alle technieken een paar middagen bezig zijn.

Als men de basistechnieken goed onder de knie heeft kan dit verder worden verdiept in de Willie Wortel groepen. Zodat de overstap naar de Project groepen waar een grotere mate van zelfstandigheid wordt verwacht niet te groot is.

Bij de Projectgroepen kiest het lid een aktiviteit om zich verder in te verdiepen. Dit kan een van de bovenstaande technieken zijn, maar er zijn ook projecten die meerdere technieken combineren zoals de Trein groep en Robotica groep.

Technika 10

Technika 10 is kwa aktiviteiten gelijk aan de basis groepen van De Jonge Onderzoekers maar richt zich exclusief op meisjes. Omdat jongeren op die leeftijd vaak nog bij hun eigen groep blijven (jongens onder elkaar en meisjes onder elkaar) is er in 198x Technika 10 opgestart om dit als drempel om met techniek bezig te zijn te verlagen. Het wordt dan ook volledig door vrouwlijke medewerkers begeleid.

Technika 12

Sinds kort bestaat er ook Technika 12. Omdat net als bij de jongens de overstap vanuit de basisgroep naar de projecten te groot bleek, is Technika 12 onstaan om deze brug te dichten.

De Frutselhoek

Voor de aller jongste pioniers van 4 tot 8 jaar is er De Frutselhoek. Deze is in tegenstelling van de andere groepen iedere keer afzondelijk af te rekenen. Ook is er een 10-strippenkaart beschikbaar. Hierbij is het nodig om zich iedere keer in te schrijven wegens de geringe aantal beschikbare plaatsen. Bij de Frutselhoek is het werk veel meer voorbereid als het geval is bij de oudere groepen en zal het werkstuk ook dezelfde middag nog klaar zijn.

Buitenactiviteiten

Ook buiten het gebouw van het TCCN worden activiteiten ontplooid met projecten zoals Techniek in de wijk, Ontdeklessen op basisscholen, knutselen in speeltuin de Leemkuil of cultureel centrum de Lindenberg.

info/hoofdpagina.txt · Laatst gewijzigd: 26-02-2008 17:01 door huubv